Фитнесс жин

Хүний биеийн жин Bluetooth- тэй 180кг
Хүний биеийн жин Bluetooth- гүй 180кг