Монгол Транс ХХК-д 50тн даац бүхий алсын удирдлагатай кран жинг хүлээлгэн өгөв.