Саус Гоби Сэндс ХХК-ын нүүрс угаах үйлдвэрт 60м урт конвейрийн төгсгөх зам дээр Саймо бэрндийн конвейрийн жинг амжилттай суурилуулж хүлээлгэж өгөв.